Pro firmy

Jste z okolí Mladé Boleslavi a chtěli byste mít prezentaci na serveru www.svatbyvmb.cz?

Pošlete nám na e-mail: info@pulpamen.cz krátkou prezentaci vámi nabízených svatebních služeb, vaše kontakty a 3-4 fotky k uveřejnění.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky prezentace na informačním serveru www.svatbyvmb.cz.

Provozovatelem serveru www.svatbyvmb.cz je Pulpamen.

Prezentace je zdarma a k ničemu se u nás nezavazujete.

Případná komunikace mezi zájemcem o služby a poskytujícím dané služby probíhá bez účasti provozovatele informačního serveru www.svatbyvmb.cz, kdy tento server pouze předává kontakt klienta bez účasti provozovatele serveru.

Provozovatel serveru www.svatbyvmb.cz neodpovídá za případné chybné údaje uvedeny na serveru www.svatbyvmb.cz.

Klient se zavazuje dodržovat při užívání portálu právní předpisy a jednat
v souladu s dobrými mravy. Provozovatel si vyhrazuje právo neumístit na portál údaje, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy. Stejně tak má provozovatel právo vymazat již zveřejněné údaje, které jsou
v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
Provozovatel si vyhrazuje právo na redakční úpravy materiálů předložených
k prezentaci na portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout umístění prezentace. Klient výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním všech údajů poskytnutých za účelem vytvoření prezentace při závazné objednávce na portálu či za účelem úpravy prezentace.

Provozovatel nenese odpovědnost za technické problémy na serveru www.svatbyvmb.cz či případnou ztrátu souborů a dat prezentace. Klient vyslovuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou (e-mail), z elektronické adresy provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto základních podmínek prezentace, a to i bez předchozího upozornění. Tato nová pravidla nabývají ve vztahu ke klientovi účinnost zveřejněním. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Tyto podmínky prezentace nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2017.